Со свечен час започна новата академска година на ФТУ

Со одржување на првиот свечен час на Факултетот за туризам и угостителство започна новата академска 2015/ 2016 година. Според бројот на пријавени и запишани студенти, ФТУ годинава може да се пофали со уште поголем број млади кои се одлучиле своето високо образование да го стекнат токму на овој факултет. Во првиот и вториот уписен рок запишани се над 240 студенти, а на третиот се пријавени повеќе од 30 студенти.

Уписи на Факултетот за Туризам и Угостителство

Факултетот за туризам и угостителство (ФТУ) претставува лидер во едукацијата на високообразовни кадри од областа на туризмот и угостителството во Република Македонија. Нудиме можност за избор на студиски програми со мултидисциплинарен карактер и целосна примена на Болоњската Декларација.

Утврден кандидат за Декан на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид

Наставно научните организациски единици до Наставно научниот совет при ФТУ како единствен кандидат за Декан го доставија името на Професор Д- р Цветко Андреески. Наставно научнкиот совет на факултетот на седницата одржана на 25.06.2015 година го прифати предлогот на кандидат за декан.

Огласна табла

Прв колоквиум по предметот Осигурување на Земјоделството

11/27/2015 - 00:06

Се известуваат сите студенти кои го избраја предметот Осигурување на Земјоделството од IV година дека полагањето на првиот колоквим ке биде на ден 04.12.2015 година во петок во 12 и 30 часот. Материјлалот е од учебникот до 122 страна Осигурување на земјоделството  од Проф. д-р Трајче Дојчиновски, истиот може да се обезбеди кај Љупчо или Сашка

Проф. д-р Трајче Дојчиновски

 

Полагање на Перење пари и Mетодика на финансиски криминал

11/25/2015 - 16:22

Почитувани Ве известуваме декa полагањето на следните испити:

1.    Перење пари и
2.    Mетодика на финансиски криминал 

 Проф.д-р Светлана Николоска се закажуваат на 27.11.2015год(петок) во 16:00 ч.

Поправни колоквиуми кај Проф. д-р Пере Аслимоски

11/25/2015 - 16:21

Се известуваат студентите кои во зимскиот семестар 2015/16 слушаат предмети кај Проф. д-р Пере Аслимоски  дека (I) поправни колоквиуми ќе се одржат во следниве термини:
•    СОЦИОЛОГИЈА, 26.11.2015 (Четврток) од 12:00 часот
•    СОЦИОЛОГИЈА НА ТУРИЗМОТ, 27.11.2015 (Петок), од 09:00 часот

Предметен професор:
Проф.д-р Пере Аслимоски

Прв поправен колоквиум по предметот Реосигурување

11/25/2015 - 01:29

Се известуваат студентите од Охрид, III година насоката Осигурување кој го имаат избрано предметот РЕОСИГУРУВАЊЕ дека I Поправен Колоквиум е закажан на ден 30.11.2015 год. (Понеделник) во 9 часот, Предавална 4.

Предметен наставник, 
Проф. Д-р Братислав Милошевиќ

Дополнителен IV уписен рок за Втор и Трет циклус на студии

11/24/2015 - 12:38

Се известуваат сите заинтересирани кандидати дека Универзитет "Св. Климент Охридски" – Битола, Факултет за туризам и угостителство – Охрид ќе спроведе дополнителен IV уписен рок за Втор и Трет циклус на студии.

  •  
  • 1 of 12

Партнери