Со свечен час започна новата академска година на ФТУ

Со одржување на првиот свечен час на Факултетот за туризам и угостителство започна новата академска 2015/ 2016 година. Според бројот на пријавени и запишани студенти, ФТУ годинава може да се пофали со уште поголем број млади кои се одлучиле своето високо образование да го стекнат токму на овој факултет. Во првиот и вториот уписен рок запишани се над 240 студенти, а на третиот се пријавени повеќе од 30 студенти.

Уписи на Факултетот за Туризам и Угостителство

Факултетот за туризам и угостителство (ФТУ) претставува лидер во едукацијата на високообразовни кадри од областа на туризмот и угостителството во Република Македонија. Нудиме можност за избор на студиски програми со мултидисциплинарен карактер и целосна примена на Болоњската Декларација.

Утврден кандидат за Декан на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид

Наставно научните организациски единици до Наставно научниот совет при ФТУ како единствен кандидат за Декан го доставија името на Професор Д- р Цветко Андреески. Наставно научнкиот совет на факултетот на седницата одржана на 25.06.2015 година го прифати предлогот на кандидат за декан.

Огласна табла

Реферат за избор на наставник

10/02/2015 - 14:41

Во прилог се рефератите за:

Воведните предавања по предметот Организирање на конгреси и средби

10/01/2015 - 10:53

Воведните предавања по предметот Организирање на конгреси и средби ќе се одржат на ден 01.10.2015 четврток со почеток во 13.00 часот.

Предметен наставник:
Проф.д-р. Иванка Нестороска

Одложување на наставата по Aнглиски Jазик

09/29/2015 - 11:43

Среда, 30.09.2015 год. наставата по Aнглиски Jазик кај проф. Д-р Ирина Петровска се одложува поради службено отсуство.

Испитот по преметот Методика на истражување на организиран финансиски криминал

09/24/2015 - 10:47

Се известуваат студентите од Втор Циклус на студии Безбедност и финансиска контрола, да испитот по преметот „ Методика на истражување  на организиран финансиски криминал“  ќе биде одржан во Понеделник 28.09.2015 година во 11 часот

Предметен професор,
Проф. д-р Марјан Николовски

                                                                                    

Испитот по преметот Современи теории и системи за безбедност

09/24/2015 - 10:49

Се известуваат студентите од Втор Циклус на студии Безбедност и финансиска контрола, да испитот по преметот „Современи теории и системи за безбедност“  ќе биде одржан во Понеделник 28.09.2015 година во 11 часот.

Предметен професор,
Проф. д-р Томе Батковски
Проф. д-р Марјан Николовски

Резултати од испитот Практична Работа

09/22/2015 - 15:21

Резултати од испитот Практична Работа одржан на 11.09.2015

РЕЗУЛТАТИ

Предавањата по Деловна Психологија

09/22/2015 - 11:19

Им се соопштува на студентите на насоката менаџмент на услужен сектор кои во зимскиот семестар 2015 го слушаат предметот Деловна Психологија кај проф.д-р Лилјана Баткоска дека предавањата ќе се одржат во вторник (22.09.2015) од 11:00 часот во предвална (1).

 

Предметен професор,
Проф.д-р Лилјана Баткоска

Предавањата по Царински Систем

09/22/2015 - 11:01

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Царински Систем дека предавањата ќе се одржуваат секој вторник со почеток од 10:00 часот! 

ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК,
ПРОФ. Д-Р ЈОВАНКА БИЛЈАН

Партнери