XIII Интернационална научна конференција 2016

XIII Интернационална научна конференција на сервисен сектор 2016 ќе се одржи во Oхрид на 06-07 Октомври 2016.

Повеќе информации: 
http://conference.ftu.uklo.edu.mk

 

200-та Ректорска управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола се одржа во просториите на ФТУ

200-та Ректорска управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола се одржа во просториите на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид на 22.02.2016 година. 

Состанокот го отвори и го водеше Ректорот на универзитетот Проф. д-р Сашо Коруновски.

Профеосорот Пјетро Берители од Универзитетот Ст. Гален, одржа предавање на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид

На 27.11.2015 Профеосорот Пјетро Берители од Универзитетот Ст. Гален, одржа предавање на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид на тема „Методологија за изработка на стратегија за развој на туристички дестинации“. Оваа предавање е дел од соработката помеѓу Факултетот за туризам и угостителство - Охрид и Свисконтакт.

Уписи на Факултетот за Туризам и Угостителство

Факултетот за туризам и угостителство (ФТУ) претставува лидер во едукацијата на високообразовни кадри од областа на туризмот и угостителството во Република Македонија. Нудиме можност за избор на студиски програми со мултидисциплинарен карактер и целосна примена на Болоњската Декларација.

Огласна табла

Предавањата по предметот Туристичка Географија

05/05/2016 - 23:43

Им се соопштува на студентите кои ги слушаат предметот Туристичка Географија дека предавањата закажани за ден 03.05.2016 – вторник се презакажуваат за ден 06.05.2016 – петок во 08:00 часот.
 

Предметен наставник:
Проф. Д-р Науме Мариноски

II Колоквиум по ЖИВОТНО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

05/05/2016 - 23:41

Се известуваат студентите од Охрид, III година насоката ОСИГУРУВАЊЕ кој слушаат предметот ЖИВОТНО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ дека II Колоквиум е закажан на ден 09.05.2016 година (Понеделник) во 10 часот.

Известување за студентите од насока Царина и шпедиција кои обавуваат пракса во шпедитерски компании (2015-2016)

28/04/2016 - 20:19

Се известуваат студентите од насоката Царина и шпедиција кои се распоредени за обавување на задолжителната пракса во шпедитерски компании дека на 11.05.2016 година (среда) во 14:00 часот на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид ќе се одржи подготвителна обука од страна на претставник од шпедитерска компанија.

Презакажување на предавањата по предметот Xрана и култура

28/04/2016 - 20:18

Им се соопштува на студентите кои ги слушаат предметот Xрана и култура дека предавањата закажани за ден 03.05.2016 – вторник се презакажуваат за ден 06.05.2016 – петок во 10:00 часот.

 

  •  
  • 1 of 17

Партнери