РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ДЕЛОВНО ПЛАНИРАЊЕ