Резултати Втор колоквиум Основи на менаџмент во услужен сектор одржан на 26.12.2017 година