Соопштение за предавањата по предметот МЧР

Се известуваат студентите од насоката МУС кои го слушаат предметот Менаџмент на човечки ресурси во услужен сектор кај проф. д-р Габриела Ракичевиќ дека предавањата ќе се држат во среда во 08 часот.

проф. д-р Габриела Ракичевиќ