Известувања - Проф. Д-р ЛИЛЈАНА БАТКОСКА

И З В Е С Т У В А Њ Е

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ВОЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2017/2018 СЛУШААТПСИХОЛОГИЈА ВО ТУРИЗМОТ, ПСИХОЛОГИЈА ВО УГОСТИТЕЛСТВОТО И БИЗНИС (ДЕЛОВНА) ПСИХОЛОГИЈА ДЕКА ПРЕДАВАЊАТА ЌЕ СЕ ОДРЖУВААТСЕКОЈА СРЕДА СО ПОЧЕТОК ВО 10:00 ЧАСОТ ВО АМФИТЕАТАР.

Предметен професор:

Проф. д-р Лилјана Баткоска

 

И З В Е С Т У В А Њ Е

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ВОЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2017/2018 СЛУШААТ КРИМИНАЛИСТИЧКА ПСИХОЛОГИЈА ДЕКА ПРЕДАВАЊАТА ЌЕ СЕ ОДРЖУВААТ СЕКОЈА ЧЕТВРТОК СО ПОЧЕТОК ВО 10:00 ЧАСОТ во Предавална (1).

Предметен професор:

Проф. д-р Лилјана Баткоска