Резултати од Писмените испити по „Основи на право со туристичко право“,„Осигурително право“ , „Управно право“ и „ЦУП“, одржани на ден 23.01.2018 г