Соопштение за предавања кај проф Д-р Ивица Смилковски

Предавањата кај Проф. Д-р Ивица Смилковски ќе се одржуваат секој понеделник, по предметот Транспор и осигурување во меѓународна трговија со почеток во 12 часот и по предметот Фискален систем со почеток во 14 часот.