СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПАРНИОТ СЕМЕСТАР ЗА АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

ЗАПИШУВАЊЕ НА ПАРНИОТ СЕМЕСТАР ЗА АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 12.02.2018 ГОДИНА ДО 20.02.2018 ГОДИНА ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА СПОРЕД СЛЕДНИОТ РАСПОРЕД:

 • ПРВА ГОДИНА 12 И 13.02.2018 ГОДИНА
 • ВТОРА ГОДИНА 14 И 15.02.2018 ГОДИНА
 • ТРЕТА ГОДИНА 16 И 19.02.2018 ГОДИНА
 • ЧЕТВРТА ГОДИНА 20.02.2018 ГОДИНА

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС

 • ИНДЕКС
 • УРЕДНО ПОПОЛНАТ ЕКТС ОБРАЗЕЦ ПОТПИШАН ОД РАКОВОДИТЕЛ НА СТУДИСКА ПРОГРАМА
 • УРЕДНО ПОПОЛНАТ ШВ 20 ОБРАЗЕЦ
 • СЕМЕСТРАЛЕН ЛИСТ
 • РАТА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА
 • РАТА ЗА КНИГИ
 • УПЛАТА ЗА ПРЕЗАПИШАН ПРЕДМЕТ ( ДОКОЛКУ ИМА НЕПОЛОЖЕНИ ИСПИТИ ОД ПРЕТХОДЕН ПАРЕН СЕМЕСТАР)
 • ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА ПЕЧАТ ВО ИНДЕКС ЗА ИЗВРШЕН СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД

 

 

ПРЕДЕВАЊАТА ЗА ПАРЕН СЕМЕСТАР ЗА СИТЕ ГОДИНИ И НАСОКИ СЕ ЗАПОЧНАТИ  ОД 05.02.2018 ГОДИНА СПОРЕД ОБЈАВЕНИОТ РАСПОРЕД НА ВЕБ СТРАНАТА.