Соопштение - Анимации кај Проф. д-р. Иванка Нестороска

Студентите кои ќе ги слушаат предавањата по предметот Анимации кај Проф. д-р. Иванка Нестороска да се запишат во списокот кај м-р. Климент Наумов до петок 09.02.2018.

Предавањата ќе се одржуваат во понеделник со почеток во 12 часот во училницата по англиски јазик.

 

Со почит,

Проф. д-р. Иванка Нестороска