СООПШТЕНИЕ за предавања кај Проф. Д-р. Катерина Ангелевска - Најдеска

Предавањата за прва година по Основи на маркетинг на насоката Осигурување, Маркетинг во угостителство за втора година на насоката ХРМ и Маркетинг во туризмот за трета година на насоката Туризам ќе се одржуваат во вторник, во 12:00 часот во Амфитеатар. А предавањата по Патнички агенции за трета година на насоката Туризам ќе се одржуваат во Среда во 12:00 часот во Предавална 2.

 

Предметен професор:

Проф. Д-р. Катерина Ангелевска - Најдеска