ИЗВЕСТУВАЊЕ - ПРЕДАВАЊА АНГЛИСКИ ЈАЗИК 4 ИЗБОРЕН - ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2018

ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2018

ИЗБОРЕН АНГЛИСКИ ЈАЗИК 4

ПРЕДАВАЊА

ВТОРНИК, 20.02.2018 во 11.00ч.
Кабинет по англиски јазик

Проф. Д-р Ирина Петровска