Резултати од ИСПИТ по предметите УСТАВНО ПРАВО и ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ одржан на ден 09.02.2018