СООПШТЕНИЕ - Еколошка криминалистика

Предавањата по предметот Еколошка криминалистика кај проф д-р Марина Малиш Саздовска ќе се одрати во понеделник 26.02.2018 година во 11 часот.