ИЗВЕСТУВАЊЕ за сликање - Апсолвенти

Се извеестуваат сите апсолвенти дека сликањето за апсолвентското табло ќе се изврши во просториите на факултетот во салата за состаноци во деканатот.Секој студент ќе добие

-6 фотографии колор.Црно бели или комбиновано (6x9)

-4 фотографии 3,5x4,5

-Една голема фотографија од самиот апсолвент-портрет

-Голема фотографија од таблото за секој апсолвент

-Големо изложбено табло и урамување на наш трошок

-Доставуваме фотографија за оценување на квалитетот

Цената изнесува 750 денари плаќањето се врши на ден на сликањето

Распоред по смерови

Понеделник 12.03.2018 ГИД И ХРМ   11-15ч.

Вторник 13.03.2018 ОСИГУРУВАЊЕ   11-15ч.

Среда 14.03.2018 Царина  11-15ч.

Четврток 15.03.2018 Туризам  11-15ч.

Изведувач Фото Канон (Фото Рекс)

Со почит Студентски Парламент Ф.Т.У.