Резултати Прв колоквиум Основи на менаџмент во услужен сектор