Соопштение - проф. Д-р Пеце Николоски - Испити

Испитите кај проф д-р Пеце Николовски на насока БФК ќе се одржат на 13.04.2018 година (петок) во 9 часот.