ИЗВЕСТУВАЊЕ до апсолвентите за слики

Апсолвентите можат сликите да ги земат од кај Сашка во теков на неделава од 12:00час до 14:00час