СООПШТЕНИЕ - испити кај Проф. Д-р Снежана Дичевска

Испитите кај проф д-р Снежана Дичевска се одложуваат на 25.04.2018 година (среда) во 12 часот.