РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИОТ ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ХРАНА И КУЛТУРА и ОД ИСПИТИТЕ НА ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ - АПРИЛСКА СЕСИЈА 2018 - ОХРИД