Список на студенти од насоката ЦАРИНА И ШПЕДИЦИЈА на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид за спроведување на практикантска работа во Шпедитерски компании во учебната 2017/2018 г.