СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ ПРЕДАВАЊЕ И КОНСУЛТАЦИИ ПРЕД ВТОРИОТ КОЛОВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ХРАНА И КУЛТУРА - ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ - ОХРИД

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО СЛУШААТ ПРЕДМЕТОТХРАНА И КУЛТУРА КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2017/18 ГОДИНА ДЕКА ЌЕ СЕ ОДРЖИ ПРЕДАВАЊЕ СО КОНСУЛТАЦИИ ПРЕД ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ НА ДЕН 22.05.2018 – ВТОРНИК ВО 12:30 ЧАСОТ

 

Предметен наставник:

Проф. Д-р Сашо Коруновски