РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ (09.05.18) ПО ПРЕДМЕТОТ ПАТНИЧКИ АГЕНЦИИ-ОХРИД