РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ПРОМОТИВНИ АКТИВНОСТИ