Известување - колоквиум еколошка криминалистика

Вториот колоквиум по предметот Еколошка криминалистика ќе се одржи во петок 01.06.2018 година во 11 часот.