РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИОТ ВТОР КОЛОКВИУМ И ПРВИОТ ПОПРАВЕН ПО ХРАНА И КУЛТУРА - ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ - МАЈ 2018