Известување за испити - Проф.д-р Мирјана Секуловска

Термини за полагање Испити во Јунска сесија 2018 -- Проф.д-р Мирјана Секуловска

 

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека Испитите кај Проф.д-р Мирјана Секуловска во Јунска сесија 2018 ќе се одржат во Среда(27.06.2018) и тоа:

Прв циклус на студии, во 10:00 часот

Втор циклус на студии, во 11:00 часот

 

Предметен професор:   Проф.д-р Мирјана Секуловска