Прелиминарна листа - Социјална патологија - Проф.д-р Пере Аслимоски