Известување - Проф Ивица Смиљкоски

Испитите кај проф д-р Ивица Смиљковски се одложуваат за 18.06.2018 година во 12 часот.