СООПШТЕНИЕ за студентите од III година

Одценки по предметот ПАТНИЧКИ АГЕНЦИИ кај Проф. Д-р Катерина Ангелевска-Најдеска студентите може да земат утре, петок (08.06.2018) од 12 до 13 часот.