ИЗВЕСТУВАЊЕ за испит Еколошка криминалистика

Испитот по предметот Еколошка криминалистика кај проф Марина Малиш Саздовска се одложува за 14.06.2018 година во 11 часот.