ИЗВЕСТУВАЊЕ за Апсолвентски Таблоа

Се известуваат апсолвентите дека таблоата можат да ги подигнат од Библиотека.