СООПШТЕНИЕ Вовед во осигурување и Финансиски менаџмент кај проф. Климе Попоски

Студентите кои ги полагаа предметите Вовед во осигурување и Финансиски менаџмент кај проф.Климе Попоски, резултати и увид во тестовите ќе имаат на ден 23.06.2018 година (сабота) во 12 часот.