СООПШТЕНИЕ од Проф. Д-р Катерина Ангелевска-Најдеска

Сите студенти што имаат положено Маркетинг, Маркетинг истражување, Меѓународен маркетинг и Канали на продажба оценки може да земат во четврток (22.06.2018) од 13 до 14 часот.