Соопштение до сите студенти кои полагале колоквиуми и испити кај проф. Кекеновски

Утре на 21ви јуни проф.д-р. Јове Кекеновски ќе ги заведува оценките со почеток од 10ч.