СООПШТЕНИЕ за впишување оценки по предметите кај проф. Коруновски - јунска сесија 2018 - Охрид

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГИ ПОЛОЖИЛЕ ПРЕДМЕТИТЕ КАЈ ПРОФ. Д-Р САШО КОРУНОВСКИ ВО ЈУНСКАТА СЕСИЈА 2018 ДЕКА ТРЕБА ДА ГИ ПРЕДАДАТ ИНДЕКСИТЕ ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ОЦЕНКИНАЈДОЦНА ДО 22.06.2018– ПЕТОК КАЈ АСИСТЕНТОТ М-Р МИХАЕЛ РИСТЕСКИ.