Резултати од испитот по предметот Актуарство одржан на 18.06.2018

На следниот линк ќе ги отворите резултатите од испитот по предметот Актуарство одржан на 18.06.2018