Известување за студентите кои треба да обават практична работа во Фестивал Охридско лето -Охрид

Сите студенти  на насоката Менаџмент во услужен сектор кои треба да спроведат практична работа во Фестивалот Охридско лето - Охрид треба да се пријават за обавување на практична работа најдоцна до 10.07.2018 година (вторник).