Резултати од испитите кај Проф. Д-р Данијела Милошоска