СВЕЧЕН ЧАС ФТУ 2018

Свечениот час за новите студенти ќе се одржи во Понеделник, 01.10.2018 година во 11:00 часот.