ИЗВЕСТУВАЊE - АНГЛИСКИ ЈАЗИК

АНГЛИСКИ ЈАЗИК – ЗАДОЛЖИТЕЛЕН –  СИТЕ НАСОКИ  - 1,3,5 СЕМЕСТАР НАСТАВА   СРЕДА 3.10.2018 ВО 11.ч.

(амфитеатар)

 

АНГЛИСКИ ЈАЗИК – ИЗБОРЕН –  СИТЕ НАСОКИ  -3,5 СЕМЕСТАР

СТУДЕНТИТЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА СЕ ЗАПИШАТ ВО СПИСОК КАЈ ПРОФ. Д-Р ИРИНА ПЕТРОВСКА