ЗАДОЛЖИТЕЛНО пополнување анкети - СООПШТЕНИЕ

Сите студенти што запишаа трет семестар на 01 и 02 октомври 2018 треба ЗАДОЛЖИТЕЛНО да пополнат електронска анкета за предметите од претходниот парен семестар во iKnow системот најдоцна до 05.10.2018 година.

Студентите кои ќе вршат запишување на семестар во наредните денови на упис без пополнета анкета нема да може да им  се запише семестарот.