ИЗВЕСТУВАЊЕ ИЗБОРЕН АНГЛИСКИ ЈАЗИК 5 И 7 СЕМЕСТАР СИТЕ НАСОКИ

ПРЕДАВАЊАТА ПО ИЗБОРЕН  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 5 И 7 СЕМЕСТАР  СИТЕ НАСОКИ  ЌЕ СЕ ОДРЖУВААТ ВО ПОНЕДЕЛНИК ВО КАБИНЕТОТ ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК ВО 11.00 ч.

 

Предметен  наставник

Проф. Д-р Ирина Петровска