СООПШТЕНИЕ - Реосигурување

Се информираат студентите дека настава по предметот Реосигурување ќе се одржи на ден 17.10.2018 година во 10 часот.

 

Проф. д-р Снежана Дичевска