ИЗВЕСТУВАЊЕ - Сметководство предавања

Им се соопштува на студентите кои го слушаат предметот Сметководство дека предавањата ќе се одржуваат секој четврток со почеток од  11.00 часот.

 

Проф.Д-р Деса Косаркоска

Доц. Д-р Ирина Јолдеска