Известување прв колоквиум Царинско познавање на стоката

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО СЛУШААТ ПРЕДМЕТОТ ЦАРИНСКО ПОЗНАВАЊЕ НА СТОКАТА ДЕКА ПРВИОТ КОЛОКВИУМ ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА ДЕН 19.11.2018 ГОДИНА (ПОНЕДЕЛНИК) ВО 1300 ЧАСОТ!

 

ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК     

ПРОФ. Д-Р АНГЕЛА ВАСИЛЕСКА