СООПШТЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТИТЕ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО - ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ - ОХРИД 2018

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГИ СЛУШААТ ПРЕДМЕТИТЕ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ ДЕКА ПРВИОТ КОЛОКВИУМ Е ЗАКАЖАН НА ДЕН 21.11.2018 – СРЕДА ВО 10:00 ЧАСОТ

 

Предметен наставник:

Проф. Д-р Сашо Коруновски