Соопштение - Испити и Колоквиуми - Проф. Д-р Иванка Нестороска

Испитите и колоквиумите кај Проф. д-р Иванка Нестороска се одложуваат од 19ти ноември за 23ти ноември (петок) со почеток во 10 часот.