СООПШТЕНИЕ - Испитити кај проф. д-р Ивица Смиљковски

Испитити кај проф. д-р Ивица Смиљковски закажани на ден 03.12.2018 година во 14 часот се одложуваат во 13 часот истиот ден.

Проф.д-р Ивица Смиљковски