Известување од проф.др.Иванка Нестороска

Поправниот колоквиум по Меѓународен патнички промет ќе се одржи на 10.12.2018 во 13:00 часот.