Резултати од Испитот во Ноемвриска сесија 2018 (28.11.2019) кај Проф.д-р Пере Аслимоски